บริษัท แอ๊พ โปร เทคโนโลยี (กรุงเทพ)
แผนที่เว๊ปไซต์ | ติดต่อเรา

หน้าหลัก > บริษัท

บริษัท

ชื่อบริษัท : บริษัท แอ๊พ โปร เทคโนโลยี (กรุงเทพ) จำกัด
ห้องบี3 ชั้น7 อาคารบุญมิตร เลขที่138 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์
บางรัก กรุงเทพ10500
ก่อตั้ง : 1 ตุลาคม 2546
ประธานบริหาร : รี เท ซก
ทุนก่อตั้ง : 4,000,000 บาท
ธุรกิจ : วิจัยและพัฒนาสินค้าสแกนลายนิ้ว และซีเคียวริตี้ซอท์ฟแวร์
โทรศัพท์ : +66-2634-5871 +66-2234-2523
แฟกซ์ : +66-2634-0072
อีเมล์ : apro-bangkok@aprotechnology.com
เว๊ปไซต์ : http://www.aprotechnology.com/
ธนาคารติดต่อ : ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
ธนาคาร Mizuho จำกัด

Business

Development & sale of OEM Products for information security

พัฒนาและขายผลิตภัณฑ์ OEM เกี่ยวกับสินค้ารักษาความปลอดภัย ทั้งแบบลายนิ้วมือและรหัสผ่าน ในรูปแบบของ USB Flash Drive และFingerprint OEM module ที่มีความแม่นยำและความเร็วในการตรวจสอบลายนิ้วมือสูง

Development & sale of information security solution

พัฒนาและขายผลิตภัณฑ์ซอฟท์แวร์ด้านความปลอดภัย เพื่อช่วยสนับสนุนการทำงานแบบ mobile work และแบบ telework ในด้านการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล และป้องกันการรั่วไหลของข้อมูล

Research, development and sale of a product which utilized biometrics

พัฒนาและค้นคว้าวิจัย ในเรื่องของอัลกอริทึมการตรวจสอบลายนิ้วมือ ทั้ง small scale และ large scale เพื่อให้ได้ Fingerprint Authentication Engine ที่มีความแม่นยำและความเร็วสูง

Partnership Company

ABL CO., LTD.http://www.abl-hq.com/
Prolink Inc.http://www.prolink.co.jp/
SFT Inc.