Security USB Drive
แผนที่เว๊ปไซต์ | ติดต่อเรา

หน้าหลัก > สินค้า > Security USB Drive

Fingerprint Security USB Flash Drive
Fingerprint security USB Flash Drive เพื่อป้องกันข้อมูลสำคัญของคุณ!
 • ล็อคดิสก์ส่วนตัวไว้อย่างแน่นหนา เข้าถึงได้ด้วยการตรวจสอบสแกนลายนิ้วมือ
 • เข้ารหัสข้อมูลขั้นสูงที่ฮาร์ดแวร์ ตามมาตรฐาน AES
 • ไม่ต้องใช้สิทธิ์ของผู้ดูแลระบบ
 • ไม่ต้องติดตั้งโปรแกรม
 • มี Utility โปรแกรมความปลอดภัยอื่นๆ

พกพาข้อมูลสำคัญไปได้อย่างมั่นใจและปลอดภัย ป้องกันการรั่วไหลของข้อมูล

Password Security USB Flash Drive
Password security USB Flash Drive เพื่อป้องกันข้อมูลสำคัญของคุณ!
 • ล็อคดิสก์ส่วนตัวไว้อย่างแน่นหนา เข้าถึงได้ด้วยการตรวจรหัสผ่าน
 • เข้ารหัสข้อมูลขั้นสูงที่ฮาร์ดแวร์ ตามมาตรฐาน AES
 • ไม่ต้องใช้สิทธิ์ของผู้ดูแลระบบ
 • ใช้ง่าย ไม่ต้องติดตั้งโปรแกรม
 • พร้อมโปรแกรมลบไฟล์ถาวร

พกพาข้อมูลไปด้วยได้ อย่างมั่นใจและปลอดภัย ป้องกันการรั่วไหลของข้อมูลสำคัญ!

Logo Blinking USB Flash Drive
ไดร์ฟเรืองแสงกระพริบ โชว์โลโก้!
 • เลือกสีแสงไฟ LED !
 • เลือกสีของตัวอุปกรณ์!
 • ล็อคไดร์ฟ/ไฟล์ไว้ด้วยรหัสผ่าน(Option)

เมื่อเชื่อมต่อไดร์ฟเข้ากับคอมพิวเตอร์ จะเรืองแสงกระพริบ โชว์โลโก้!